Cemig orienta clientes sobre encerramento de contrato