○ Douglas Plata conquista o bicampeonato no Sul Americano de Jiu Jitsu