Sancionada lei que pune atos contra a dignidade de vítima e testemunha