○ Taxa de empregabilidade da FACESM é superior a 80%