○ Aconteceu neste final de semana as Olimpíadas Escoteiras na cidade de Santa Rita do Sapucaí