○ Aterosclerose: HE está apto para realizar procedimentos de alta complexidade cardiovascular