○ Procon alerta para as matrículas e as compras de materiais escolares